13/2/07

Για την Lilo


Η φωτογραφία δεν είναι δική μου! Είναι από αυτήν την σελίδα:
http://lpdwww.epfl.ch/jspring/photos.html