26/3/07

Αν πέσει το αεροπλάνο...

Εγώ ήμουν! ;-Ρ Μια ώρα σχεδόν καθυστέρηση. Τώρα η αναζήτηση του επιβάτη Κώσταδημα... Στο αεροπλάνο είναι η Σάρα και η Μάρα (καλύπτουμε όλες τις ηπείρους!) Και επιτέλους ξεκινάμε!