23/2/09

Στερεότυπα για gamers

Σχεδόν αυτόματα αφότου είδα αυτήν την εικόνα χαμογέλασα λίγο, βλέποντας αρκετές γνωστές καταστάσεις ή άτομα μέσα σε αυτήν... Αργότερα αναρωτήθηκα σε ποια ή ποιες κατηγορίες θα μπορούσα να καταταγώ εγώ και αν άραγε είναι το ίδιο με το πως θα με χαρακτήριζαν άλλα άτομα που με ξέρουν.

Για εμένα λοιπόν, έχω λίγο από το «IDORT», το «Casualfag», το «Nostalgiafag», «Moralfag», «JRPGfag». Έχω περάσει από περιόδους «Piratefag» και «Pokéfag». Κάποιες στιγμές έχω νιώσει ως «Grampa» και θα ήθελα να ήμουν «the one guy that actually likes video games».