21/8/09

Βόρεια Χ Ανατολική Θάλασσα

Ή μάλλον, Βόρεια θάλασσα και Βαλτική θάλασσα όπως είναι γνωστή η δεύτερη στην Ελληνική γλώσσα. Είχα σκεφτεί να κάνω μια λίστα από τις «7 θάλασσες» μια και ή χάρη μου έφτασε σε αυτές τις δύο, πέρα της μεσογείου... Δυστυχώς όμως οι «7 θάλασσες» δεν είναι επτά συγκεκριμένες και άλλαζαν αρκετά από την αρχαιότητα ως και σήμερα. Ή ακόμη και ανάλογα με τον πολιτισμό αναφοράς. Οπότε τρέχα γύρευε κατάσταση...

15082009307 - Share on Ovi
Στο βάθος η βόρεια θάλασσα. Βλέπετε τον τύπο στο αμάξι κάτω αριστερά; Η θάλασσα ήταν περιφραγμένη και κόστιζε η επίσκεψη της, για αυτό και δεν υπάρχει πιο κοντινή φωτογραφία...

15082009313 - Share on Ovi
Εδώ αν δεν υπήρχε η άμπωτη θα υπήρχε περισσότερη βόρεια θάλασσα για να δείξω...


16082009344 - Share on Ovi
Αντίθετα η Βαλτική, όντας πιο κλειστή θάλασσα δεν επηρεάζεται τόσο από την άμπωτη και παλίρροια. Οπότε, απολαύστε!

16082009343 - Share on Ovi
Παρά τον ήλιο όμως ήταν πολύυυυ κρύα θάλασσα... :(