24/3/10

Τι θέλει να μας πει η πινακίδα;

24/03/2010 - Share on Ovi

Πετάτε τα τα σκουπίδια σας αλλά όχι τα παιδιά σας σε αυτόν τον κάδο.