21/3/11

Αν δεν σε θέλει...

Φτου και απ' την αρχή... :( ή σε μια πιο μοντέρνα έκδοση της παροιμίας: «όποιος δεν έχει backup, ξανά τρέχει από την αρχή»