13/9/11

Ένας πινγκουίνος 20 χρονών


Και μια προσωπική επέτειος 5 χρόνων χρήσης linux.